Vi firar Livets söndag

Den tredje advent uppmärksammas Livets söndag i Stockholms katolska stift.

I mässorna på Livets söndag påminns vi om vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet, och ett herdabrev från kardinal Anders Arborelius ersätter predikan.

Kollekten på Livets söndag går till Livets fond, som administreras av Respekt. Från Livets fond delar Respekt varje höst ut bidrag till ändamål som främjar en livets kultur.

Årets kollekt kan även direkt skickas till Livets fond via:

Bankgiro: 900-5034

eller

Swish: 9005034

Totalt har Respekt nu donerat över fyra miljoner kronor från Livets fond till viktiga insatser för livet. Tillgångarna i Livets fond kommer från gåvor till Respekt och från stiftskollekten som upptas på Livets söndag.