Livslutsdirektiv

Som stöd för situationer när någon är svårt sjuk eller döende, har Respekt tagit fram ett livsslutsdirektiv, där man på förhand kan skriva ner särskilda önskemål till närstående och vårdpersonal.

”Om medicinsk bedömning inte inger hopp om förbättring av mitt tillstånd önskar jag att åtgärder vidtas endast i syfte att lindra smärta och obehag. Däremot motsätter jag mig varje form av åtgärd för att aktivt förkorta mitt liv”, heter det bl.a. i livsslutsdirektivet.

Livsslutsdirektivet ger även hänvisningar för handlande efter ens död när det gäller obduktion och organdonation.

Direktivet innehåller också ett kort, som kan placeras i t.ex. en plånbok eller ett mobilfodral, som ger hänvisningar till vem som skall kontaktas om man befinner sig i ett livshotande tillstånd. Kortet är på svenska och engelska.

Livsslutsdirektivet, med tillhörande plånbokskort, kan rekvireras gratis från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Ange Din postadress.