Har du svåra frågor?

Kontakta Respekt på e-post [email protected]

Du kan vara anonym

 • Är det konflikt mellan din tro och ditt liv?
 • Känner du dig vilsen eller mår dåligt?
 • Vet du inte vem du ska vända dig till?
 • Behöver du vägledning eller stöd när det gäller:
  • relationer
  • graviditet
  • abort
  • livets början
  • livets slutskede
  • ... eller något annat livsområde?