Har du svåra frågor?

Kontakta Respekt på e-post [email protected]

Du kan vara anonym

  • Är det konflikt mellan din tro och ditt liv?
  • Känner du dig vilsen eller mår dåligt?
  • Vet du inte vem du ska vända dig till?
  • Behöver du vägledning eller stöd när det gäller:
    • relationer
    • graviditet
    • abort
    • livets början
    • livets slutskede
    • ... eller något annat livsområde?